pátek 21. listopadu 2014

Pomoc na Zakarpatí v roce 2014

Letošní cesta za potřebnými na Podkarpatskou Rus proběhla na konci září. Peníze na cestu
k potřebným doprovázeli kazatel Petr Kučera (kazatel ve Frýdku-Místku a spolupracovník a člen správní rady Diakonie CB) a Petr Mauler (hospodář téhož sboru). Letos jsme rozdělovali částku 50000 Kč. Peníze jsme v Čechách vyměnili za dolary, což je v současné době, spolu s eury  nejstabilnější platidlo na Ukrajině.

Petr Kučera a Petr Mauler při jednom se setkání na Ukrajině. 

Na Ukrajinské straně byl pro nás hlavním konzultantem br. Ivan Nemeš, bývalý starší presbyter Svazu evangelijních křesťanů baptistů v Zakarpatí a nynější kazatel a oblastní evangelista (blagozvěstnik). Je to muž vážený a důvěryhodný, s nímž dlouhodobě spolupracujme, který má rozhled po celé oblasti a se svou životní zralostí má pochopení pro strádání spolubratří.

Ivan Nemeš

Zacílení pomoci

Peníze jsme rozdělovali spíše po větších částkách (do 500 USD), především lidem, kterým dlouhodobě pomáháme. Pokud  dostáváme návrhy na nové příjemce, přednost mají především onkologicky nemocní pacienti, ve středních letech a v nesnadné sociální situaci.
Pro ilustraci dodávám, že běžný důchod na Ukrajině je kolem 100 USD, běžný plat učitele je 200 USD. Náklady na chemoterapii jsou kolem 10 000 USD. Pokud částku důchodu přepočteme na české peníze, je výše penze na úrovní 2500 Kč. Ceny potravin a služeb jsou zhruba na stejné úrovni jako
v Čechách. Při návštěvě lékaře se platí za jakýkoliv  zdravotnický materiál a navíc tradiční folkór – úplatek lékaři (tzv. vzjatka).

Částku jsme tedy rozdělili mezi tyto příjemce:


Rodina Volodi Šelemby v Jasině, jeho dvě děti trpí progresivní svalovou dystrofií. Rodině pomáháme už léta a sledujeme jejich statečný boj s krutou chorobou. V současné době přistavují
k církevnímu  domečku malou místnost, aby za nechodícími dětmi nemuseli chodit do poschodí a nemuseli stále těžší potomky snášet a vynášet.

Sestra Šelembová se synem

Bratr Šelemba se synem

Anna – dcera starající se o svou nemohoucí maminku žijící v osamoceném domečku v Jasinji.
I této sestře dlouhodobě pomáháme, včetně lékařských konzultací.
Andraško – sestra, od které odešel manžel, ve středních letech. I jí dlouhodobě pomáháme. Několik let bojuje s leukemií. Je naší radostí vidět posun k dobrému.
Nataša - sestra, která letos nově přibyla do seznamu dlouhodobé pomoci. Onemocněla zhoubnou nemocí. Je mladou maminkou. Náklady na léčbu jsou astronomické i pro nás.

Menší částky (100-200 USD)

Josef – starší bratr trpící podivným neurologickým onemocněním.
Sestra Ljuba a Tulejfejo – těm jsme částku nepředali osobě, ale prostřednictvím br. Nemeše.
Bratru Tymoteovi Dymčenbkovi, kazateli v Mukačevě, u kterého jsme spali jsme pro účely nemocných nechali „zbytek“  - v řádu desítek USD.
Radostnou událostí pro nás bylo zjištění, že pomoc již nepotřebuje mladá sestra z Ugli, které jsme dlouhodobě pomáhali a která bojovala s leukemií. Zdá se, že léčba byla úspěšná. Studuje psychologii v Užgorodě a vypadá spokojeně.


Podrobný výčet částek je k disposici v sídle Diakonie.

Jak pomoci: 

FINANČNĚ PODPOŘIT SBORKU V RÁMCI NEDĚLE DIAKONIE CB

NEBO

Poslat speciální dar na účet diakonie CB a do poznámky napsat „ukrajina“
Číslo účtu: 478450393/0300 

Pro účely sbírky je k disposici prezentace zde.

Žádné komentáře:

Okomentovat